• Participem del Plà integral de la Música

  Participem del Plà integral de la Música

  La nostra Entitat participa al PLA INTEGRAL DE LA MUSICA endegat per la Conselleria de Cultura. Convidem a les escoles associades a fer aportacions al Pla, a la zona privada d’aquest portal d”Emipac.
 • Proves d’accés als Estudis Superiors de Música a Jam Session.

  Proves d’accés als Estudis Superiors de Música a Jam Session.

  Ja s’ha obert la inscripció per realitzar les proves d’accés als Estudis Superiors de Música a l’escola d’EMIPAC Jam Session.
 • Ajuts a la Formació Musical Barcelona Curs 2015-2016

  Ajuts a la Formació Musical Barcelona Curs 2015-2016

  En la segona quinzena de Gener estaran ja a punt les Bases de la convocatòria d’Ajuts a la Formació Musical a Escoles de Barcelona autorizades i de titularitat privada.
 • Inaugurem l'Area Laboral d'Emipac

  Inaugurem l'Area Laboral d'Emipac

  Dins l’Àrea privada pels socis de l’Entitat hem obert un Area específica amb tota la informació Laboral, com ara Convenis vigents, taules salarials, etc.
 • Taral·la: Fira de la Música i l'Educació (24/25 Setembre/2016)

  Taral·la: Fira de la Música i l'Educació (24/25 Setembre/2016)

  Recomanem aquesta Fira de l’Educació i la Música que tindrà lloc el proper cap de setmena del 24 al 25 de Setembre a la Fàbrica de les Arts (Roca Umbert) de Granollers. Teniu tota la informació en aquest enllaç:

  Read more

 • Consulteu el Calendari Escolar

  Consulteu el Calendari Escolar

  En aquest Portal d’Emipac trobareu sempre actualitzat el Calendari Escolar amb les dates més significatives, festius etc…
 • PRUEBAS DE ACCESO 2016 2017 Cat 2

  PRUEBAS DE ACCESO 2016 2017 Cat 2

  • Home

  TRAMITACIÓ DELS AJUTS 2015/16: RECORDATORI A ESCOLES I FAMÍLIES (PLAÇ: 15 JULIOL)

  Com ja hem anunciat en aquesta mateix Web www.emipac.org i en correu personalitzat a escoles i famílies, el propassat 17 de Maig en reunió de la Junta d’Emipac es van resoldre els expedients presentats a la convocatòria d’Ajuts que atorguem a famílies amb dificultats econòmiques a traves d’un Conveni amb l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Recordem que les famílies a les quals s’ha concedit un d’aquests “Ajuts Emipac 2015/2016 per a Formació Musical adreçades a alumnes d’Escoles de Música de Barcelona de titularitat privada i autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya” han de passar per la seu d’Emipac per a signar la resolució de la concessió i aportar la documentació perceptiva (justificants dels pagaments de la formació rebuda i certificat final que emet l’Escola). Recordem que, seguint la mecànica establerta a les Bases, aquest pas de justificació es INDISPENSABLE per l’atorgament final de l’Ajut. A fí de no demorar aquest procès, obert des de primers de juny establim com a límit per aportar la documentació el proper DIVENDRES 15 DE JULIOL. Preguem, doncs, a les famílies a les quals s’ha concedit l’Ajut i que encara no han passat a signar la concessió i justificar els pagaments que ho facin en els propers dies, amb la major diligència a fi de no quedar exclosos de les concessions.

  ESTAT DE LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS 2015/16

  En relació als Ajuts Emipac 2015/2016 per a Formació Musical adreçades a alumnes d’Escoles de Música de la Ciutat de Barcelona de titularitat privada i autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”  comuniquem a totes les famílies i a les Escoles participants els següents extrems:

  Us informem que en comparació amb la convocatòria del curs passat 2014/2015, enguany ha crescut el nombre d’expedients presentats (un total de 254) la qual cosa indica que els Ajuts responen a una demanda social real. Els Ajuts suposen, per tant, un important recolzament per a famílies amb dificultats econòmiques.

  Malgrat el gran nombre d’Ajuts presentats la Junta d’EMIPAC ha de complir en tot moment amb els criteris establerts a les bases del Ajuts. En aquest sentit us informem que la Junta d’EMIPAC ha emès una Resolució provisional d’aquesta convocatòria d’ Ajuts 2015/2016, en reunió Extraordinària del 17 de Maig del 2016.

  Les resolucions provisionals poden recollir-se a la seu de l’Entitat. També les famílies que han presentat sol·licituds, poden demanar que se’ls informi del resultat per e-correu, si autoritzen a Emipac a fer-ho. Per tal de complir amb els requeriments de la L.O.P.D. les famílies rebran un primer e-correu de l’entitat en que els informem de la disponibilitat de les resolucions i caldrà que contestin autoritzant conèixer el resultat signant autorització expressa amb fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare/mare o tutor legal), per tal de poder-los lliurar aquesta informació per aquesta via.

  Lògicament, els expedients als quals provisionalment s’atorga la concessió, el pagament estarà subjecte sempre a l’acompliment dels criteris establerts al punt 7.2.b de les Bases del Ajuts.



  Modificacions a les Bases: També us comuniquem que a les Bases on deiem “Per al càlcul de la renda familiar es tindran en compte les previsions contingudes als arts. 9 i 10 del ReialDecret 472/2014 i la resta de previsions legals contingudes en aquest Reial Decret 472/2014”, la referència hauria de ser al Decret 595/2015 ja que el Decret mencionat correspon a les Beques del Ministeri corresponents a l’any anterior. En un cas i altre no hi ha modificacions en temes sensibles com llindars de renda o condicions per accedir als Ajuts.



  Jornada de portes obertes a Jam Session

  El proper dissabte 5 de març, de 10:00 a 21:00h, es durà a terme la Jornada de Portes Obertes a la nostra Escola Superior de Música Jam Session.

  Aprofitarem aquest dia per realitzar el Simulacre de Proves d’Accés als Estudis Superiors de Música de curs 2016-17 (de 10:00 a 14:00), i per la tarda tindrem el plaer de rebre al nostre Auditori a Kitflus Quartet (de 19:00 a 21:00).

    Si voleu més informació ho trobareu aquí  

  SIMULACRE – PROVES D’ACCÉS ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA A ESM JAM SESSION

  L’Escola Superior de Música Jam Session ofereix una prova simulacre dels diferents exercicis que sortiran a les proves d’accés 2016-17, així com una entrevista personalitzada amb un dels professors de l’equip pedagògic de l’escola per comentar els resultats orientatius i consultar qualsevol dubte sobre els estudis que es cursen al centre.

  A més, durant el mateix dia del simulacre tots els assistents podran realitzar un recorregut per les nostres instal·lacions.

  Data: dissabte 5 de març

  Horari: De 10:00 a 14:00

  Podeu trobar tota la informació detallada fent clic aquí.

  Nova convocatòria d’Ajuts Emipac 2015-2016 a Barcelona

  Ja tenim a punt les Bases de la nova convocatòria d’Ajuts per a Formació Músical a Escoles de Barelona, autoritzades i de titularitat privada, que convoquem per segon curs consecutiu. Aquesta convocatòria per a l Ensenyament Musical és possible gràcies a  la col·laboració de l’ICUB -Institut de Cultura- de l’Ajuntament de Barcelona i està adreçada a famílies amb dificultats econòmiques. La convocatòria pel curs 2015-16 estarà a punt, a partir de primers de febrer del 2016 i, com ja vàrem fer en l’edició passada, disposareu de les Bases i tota la informació administrativa a la pròpia Web de www.emipac.org.